Tag Archives: ukraynaca tercüme

Ukraynaca Tercüme

Slav dil ailesi grubunda yer almakta olan Ukraynaca, Doğu Slav alt grubuna mensup bir dildir. Ukrayna’da yoğun olarak konuşulmakla birlikte Ukrayna’nın resmi dili olarak resmi kayıtlarda yer almaktadır. Ukraynacanın tarihisi ise Eski Doğu Slav diline kadar uzanmaktadır. Eski Doğu Slav dili ortaçağ devletleri arasında yer almakta olan Kiev Knezliği’nin resmi dili olarak kabul edilir. Ukraynaca,

Read More